Luan Nguyen

Luan Nguyen
Credit Appraisal
BÌNH LUẬN
  • Tại Lộ ảnh cặp đôi âu yếm trong rạp chiếu: CGV - có gì vui? lúc 12:55:16 07/08/2018

    Em hiểu khia cạnh bài viết đang nêu là vi thế người tiêu dùng so với nhà cung cấp. Chi tiết ở đây là khán giả xem phim - nhà cung ứng dịch vui chiếu bóng. Góc độ này đúng là người tiêu dùng có yếu thế và việc CGV để lộ Thông tin trên là một sai lầm ( Sai góc độ pháp nhân không phải cá nhân tung tin). Góc độ pháp luật mà xét thì nói cặp đôi kia không phạm pháp là chưa đúng (Điều này có quy định trong BLDS 2015). Do đó, về lý và tình thì cả hai bên đều sai, dẫn đến phản ứng trái chiều và thực tế có nghiên về CGV cũng là điều dễ hiểu. Người tiêu dùng họ không dễ dãi thậm chí họ công bằng mà đánh giá xem xét đấy chứ ak.

Xem tiếp