Vô địch cũng được, không vô địch cũng được!

vo-dich-cung-duoc-khong-vo-dich-cung-duoc

Chuyện gì sẽ xảy ra khi các nhãn hàng đồng loạt tham gia vào cuộc-chiến "Vô địch - Không cần vô địch"?