Vận - mệnh >> ngộ

van-menh-ngo

Thân gửi các a/c/e!

Em xin được chia sẻ VẬN - MỆNH như sau:

1. MỆNH là do trời định.

2. VẬN là nằm trong tay mỗi người.

Cổ nhân đúc kết ra bí quyết đến ''VẬN - MỆNH'' của mỗi người:

MỆNH:

1. Mệnh là cố đinh bất biến, là được định trước

2. Căn cứ vào ngày, giờ, tháng, năm sinh có thể đoán ra hành trình của cuộc đời bạn.

VẬN:

Ví  ''VẬN - MỆNH'' như một chiếc xe xuất phát từ điểm đầu tới điểm cuối của của cuộc đời

1. Xe của bạn loại gì? Con đường ra sao? Đó là MỆNH

2. Lái xe nhue thế nào để đi hết hành trình của cuộc đời. Đó là VẬN

Ví dụ:

1. Xe tốt, đường tốt. LÁI XE ẨU => Cuộc đời kết thúc KHÔNG CÓ HẬU

2. Xe xấu, đường gập gềnh, chông gai nhưng KIÊN NHẪN, CẨN THẬN, cả đời được MẠNH KHỎE và BÌNH AN

Cảm ơn a/c/e đã đọc!!!

- A/C/E đọc xong  có cảm nhận gì về những điều chia sẻ trên?

- A/C/E có đóng góp ý kiến thêm gì cho điều chia sẻ trên?

- A/C/E sẽ hành động như thế nào khi đọc xong bài chia sẻ trên?