Từ 100 tỷ của ‘Siêu sao siêu ngố’ tới ảo tưởng của điện ảnh Việt

Một người ăn khoai, cả họ vác mai đi đào. Thế nên đẻ ra một đống ảo tưởng rằng phim Việt dễ thu trăm tỷ, mà không ai biết hàng chục anh chị ngã ngựa đau đớn trong âm thầm, kiếm củi ba năm đốt một giờ như chơi.

Với góc độ người xem thì sau 10 năm, dù thị trường đi lên, tôi vẫn thấy thị hiếu khán giả vẫn dẫm chân tại chỗ. Hết Hoài Linh lại đến Trường Giang, hết phim chick này đến phim chick khác, hết remake này lại tiếp nối remake kia.