Tóm tắt Avengers: Endgame

tom-tat-avengers-endgame

Tony Stark nói với Ant Man: “Hãy đưa ta về quá khứ qua Lượng Tử Giới. Chỉ có thể mới ngăn được Thanos".

Ant Man nói: “Chuyện nhỏ như con kiến”.

Tony Stark ngồi vào máy du hành thời gian. Mở mắt ra đã thấy chào đón anh là Brandon Stark.

Tony Stark hoảng hồn nhìn Bran, hỏi: “Mr X, Ngài đấy ư?”

Bran mới nói: “Dượng Tony quên con rồi. Con là Bran của nhà Stark. Cha con đã chết. Anh con bị người ta đâm lòi phèo trong đám cưới máu. Chị gái con – Sansa – qua tay mấy người đàn ông mà chưa có một cảnh nude nào. Dượng  về đây thật tốt. Tụi con đang đấu với Dạ Đế”.

Tony thông minh vốn sẵn tính trời. Lập tức xung phong ra đấu với Dạ Đế.

Bran nói: “Dượng Tony cẩn thận. Dạ Đế có một con rồng. Y ngồi trên mình ngựa, có thể sai khiến rồng phun ra thứ lửa màu xanh. Dính lửa này, lập tức biến thành xác sống”.

Tony kinh hãi: “Dạ Đế ra lệnh cho Rồng Xanh cách nào?”

Bran nói: “Qua công nghệ chiếc răng xanh, tức Bluetooth 2.0”.

Tony nói: “Không sao. Thằng Người Khổng Lồ Xanh dượng còn húc được. Để Dạ Đế cho dượng”.

Tony nói xong bấm nút biến thành Người Sắt. Bay thẳng tới chỗ Dạ Đế. Dạ Đế mặt lạnh như cứt ngâm, mới hét lên: “Đại Thánh, xin dừng tay”.

Tony giật mình đáp xuống: “Sao Bran nói ngươi từ đầu phim đến cuối phim không có thoại gì?”

Dạ Đế bảo: “Chỉ thoại vào những lúc quan trọng. Nay có có một câu muốn người về nói với nhân loại trong tương lai, để tránh khỏi một trường sinh sát”.

Tony nói: “Ngài nói đi”.

Dạ Đế nói: “Hai vũ trụ Game of Thrones và Avengers không hẹn mà cùng nhau đi đến hồi kết. Ai cũng tò mò muốn biết. Cho nên…”

Tony ghét sát tai vào.

Dạ Đế nói nhỏ: “Cho nên Mấy đứa spoiler là đồ chó”.