Tiến sĩ Vũ Tiến Lộc: Kinh Tế 4.0? Xã Hội 4.0 là gì?

tien-si-vu-tien-loc-kinh-te-40-xa-hoi-40-la-gi

Tiến sĩ Vũ Tiến Lộc trong buổi chia sẻ vừa diễn ra vào 31/08/2019

Đứng trước nhu cầu kỷ nguyên số, cách nói 4.0 là của người Đức. Những giờ Việt Nam nói nhiều về vần đề này hơn chính cả họ.

Vì sao? Thật ra, thế giới không nói về 4.0 mà nói về sự thay đổi về công nghệ mới. Nhật thì khác, Họ nói về xã hội 5.0.  Các nhà lý luận Tư bản cho rằng: “Năng suất lao không là tất cả nhưng dường như là tất cả”.  Karl Marx độc đáo hơn, khi nhận định: Suy cho cùng chếđộ này có thắng có chế độ khác hay không  thì do năng suất lao động có cao lên hay không.Nhưng chúng ta hiểu, bản chất của quá trình này là sự thay đổi số của nền kinh tế. Là quá trình chuyển đổi mới và phát triển không dựa trên cơ sở tài nguyên mà mọi thứ được khẳng định ở sự đổi mới và sáng tạo.  Ai bắt kịp xu thế này sẽ là người chiến thắng.

Vừa rồi trên kinh thế giới sếp hạng Việt Nam, dân số những nền kinh tế trên thế giới có mức độ thay đổi theo cuộc cách mạng này thì Việt Nam thuộc nhóm các nước chưa sẵn sàng cho sự thay đổi trong việc nắm bắt kịp xu thế, lợi thế này. Ai đó nói rằng, chúng ta có lợi thế để vươn lên và nuôi nấng khát vọng đó. Nhưng mọi thứ phải bắt đầu từ hành động cụ thể chứ không chỉ là mong muốn.  Các doanh nghiệp nên hết sức lưu ý vấn đề này . Dù GDP tăng 25% nhưng chỉ số lao động của Việt Nam rất thấp.

Tinh thần khởi nghiệp thì Việt Nam là một trong 2 nước  có tinh thần khởi nghiệp cao nhất, nhưng khả năng thiết thực hóa thấp. Chính phủ đưa ra mục tiêu, Việt Nam phải trở thành 1 trong 3 nền kinh tế hàng đầu trong  Asean. Đồng thời, Quốc tế hóa để vươn tới nền kinh tế toàn cầu. Muốn nói đến thế hệ doanh nhân toàn cầu thì phải nói đến thế hệ doanh nhân Quốc tế. Toàn cầu và Quốc tế là mô hình mà chúng ta phải thực hiện. Muốn thực hiện được cần cao trình độ quản trị mà muốn được như vậy thì cần phải số hóa. Tất cả những doanh lớn, nhỏ và siêu nhỏ cần phải số hóa. Ai không số hóa thất bại. Sắp tới, tôi đề nghị Hội đồng kết hợp VCCI tổ chức  tập huấn, mời các doanh nghiệp thành công tới chia sẻ cho chung ta. Khi tất cả số thì hệ thống quản trị sẽ đơn giản và minh bạch hơn, hiệu quả hơn.

Sáu tháng vừa qua, trong 10 nền kinh tế đứng đầu xuất siêu qua Mỹ - Việt Nam  tăng trưởng cao nhất… Tuy nhiên, Việt Nam phải có cách để giảm nhập siêu, muốn xuất nhiều qua Mỹ phải tăng cường nhập khẩu từ Hoa Kỳ, không phải cách mà cứ đẩy đi mạnh như vậy được. Để tăng cường việc nhập khẩu từ Hòa Kỳ, nếu muốn đẩy mạnh xuất khẩu. Vì thế, các nhà đầu tư trong thời gian vừa qua không có về Việt Nam nhiều. Cứ đẩy mạnh xuất khẩu Việt Nam đi thì một ngày nào đó Việt Nam sẽ bị trừng phạt như với đối tác Trung Quốc.

Bức tranh về thị trường xuất khẩu đầu tư nước ngoài  của chúng ta không phải  có các dấu hiệu khả quan, như trước đây chúng ta từng nghĩ. Việc đầu tư trong 2 đến 3 năm tới đối với các doanh nghiệp sẽ là vấn đề khó khăn.  Chúng ta có các vấn đề thương mại tự do, vấn đề khai thác được yếu tố thương mại tự do sẽ mở ra rất nhiều cơ hội.  Chúng ta có các cơ hội xuất khẩu chiếm khoảng 40% FDI – còn 70% FDI là người ta hưởng chứ không phải Việt Nam hưởng. Có thể nói rằng bức tranh thị trường  không quá lạc quan, chuẩn bị một tâm thế cho một giai đoạn khó khăn của doanh nghiệp. Điều khiến chúng ta thành công là yếu tố nội lực  từ phía trong chứ không phải bên ngoài. Đây là một giai đoạn khó khăn của doanh nghiệp Việt Nam.

Trích bài nói chuyện của Tiến sĩ, Vũ Tiến Lộc trong Đại hội Lần thứ II nhiệm kỳ 2019 – 2024 của Hội đồng Doanh nghiệp và Nhà đầu tư tại Thành phố Hồ Chí Minh (VCCI – HBC)