Tháng 2 ngày thiếu, nghĩ về chữ “đủ”

thang-2-ngay-thieu-nghi-ve-chu-du

Tháng 2 chỉ có 28 ngày để chúng ta nghĩ về chữ ĐỦ!

Đủ. Là khi lòng ta luôn biết thỏa mãn và thấy hạnh phúc.

Đủ. Là khi nghĩ đến những ngày kế tiếp mà không phải cuống cuồng, tân toan.

Đủ. Là khi ngoảnh lại phía sau mà không phải nói giá như.

Và chính xác, bạn không đánh đổi hiện tại của bạn cho bất cứ một điều gì. Bởi bạn đang ĐỦ.

Nhưng. Lòng người thì tham lam.

Nhưng cuộc đời vẫn còn xiết bao sự cám dỗ.

Và, bạn bảo lòng: Chưa ĐỦ đâu!

Bạn còn muốn nhiều hơn những gì bạn đang có.

Càng mở rộng ham muốn, bạn càng cảm thấy THIẾU.

Và nguy hiểm hơn, bạn sẽ nhìn thấy hiện tại của mình sứt mẻ.

Thiếu. Là khi bạn thấy chiếc xe máy chỉ có 2 bánh, bạn muốn thêm 2 bánh nữa cho nó.

Thiếu. Là khi bạn thấy người yêu của bạn không bằng người yêu của người khác.

Thiếu. Là khi bạn thấy, bạn cảm thấy mình phải được nhiều hơn những gì bạn đang có, bạn muốn làm ít đi mà vẫn được nhiều hơn. Bạn thấy cái bạn mất mà không nghĩ tới cái bạn đã được.

Và bạn sống vì những thứ sắp có, sẽ có, muốn có nhiều hơn là sống cho những gì bạn đang có.

Cuộc đời dài rộng lúc đó sẽ trở nên chật hẹp.

ĐỦ hay THIẾU?

Xét cho cùng nó cũng là thứ định lượng cảm tính.

Và để không cảm thấy THIẾU, hãy biết định lượng lại những gì bạn đang có thay vì chỉ cân đo những điều bạn muốn có.

Nếu bạn chỉ nghĩ đến những thứ bạn MUỐN thì bạn sẽ không bao giờ thấy những thứ bạn CÓ.

Tháng 2 THIẾU nhưng nó vẫn ĐỦ.

THIẾU ngày cho 1 tháng nhưng ĐỦ ngày cho 1 năm.

Nó có 28 ngày nhưng chất chứa trong đó là một lễ Valentine nồng nàn.

Nó cho ta biết rằng hãy sống mỗi ngày của tháng 2 nhiều hơn 24h.

Hãy sống 26,5h cho mỗi ngày của tháng 2 để trọn vẹn 744h của những tháng có 31 ngày.

Thay vì bạn ngồi trách cứ tháng 2 chỉ có 28 ngày không ĐỦ cho bạn sống.

Hoàng Anh Tú