Rất nhiều và rất ít

rat-nhieu-va-rat-it-fi

Rất nhiều Rô-bốt

Thật ít con người

Rất hiếm quân tử

Quá nhiều đười ươi.


Rất nhiều võng lọng

Thật ít nhân tài

Rất nhiều mũ áo

Kẻ sĩ nào ai?


Rất nhiều giàu có

Thật ít nhân từ

Rất nhiều tán tụng

Quá hiếm suy tư


Rất nhiều quyền lực

Quá ít khoan hòa

Rất nhiều quan lại

Nhan nhản sai nha


Rất nhiều nỗi sợ

Rất ít thanh bình

Thuận hòa thật hiếm

Dày đặc chiến chinh


Rất nhiều mơ ước

Rất ít thành hình

Quá nhiều đêm tối

Chưa thấy bình minh


15/11/2012