Quả cầu vàng: Chống lạm dụng tình dục, chị em nhuộm đen thảm đỏ

WOMEN IN BLACK

Các chị em từ trẻ đến già nhuộm đen thảm đỏ Quả cầu vàng 2018. Đố anh nào dám hó hé.