Những ngày sau đó ấy

nhung-ngay-sau-do-ay

Tưởng rằng là đậm sâu
Mà sao vội phai màu
Khối tình đẹp đẽ ấy 
Đã chìm vào bể dâu

Lòng bây giờ toang hoác
Trước những cơn mưa mau
Không còn đưa còn rước
Tình buồn rồi tình đau

Những ngày sau đó ấy
Lặng im và lặng im
Hộp thư từ Facebook
Lạnh lùng báo “Đã xem”

Trách người vội quên mau
Như nước chảy chân cầu
Cuốn phăng lời thề hẹn 
Trôi mãi vào biển sâu?

Hay trách ta bồng bột
Để giờ đã không nhau
Lòng càng thêm đắng đót
Cảm thương Lý Mạc Sầu! [1]

Những ngày sau đó ấy
Là những ngày thôi nhau![1] Nhân vật trong tiểu thuyết của Kim Dung với câu hỏi đầy ai oán: “Hỏi thế gian tình ái là chi?”.