Make in Vietnam - đổi mới nền kinh tế từ bị động sang chủ động

make-in-vietnam-doi-moi-nen-kinh-te-tu-bi-dong-sang-chu-dong

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng phát biểu tại sự kiện.

Slogan mới đây của Bộ Thông tin và Truyền thông tại Diễn đàn quốc gia về phát triển doanh nghiệp công nghệ Việt Nam tổ chức ngày 9/5 - "Make in Vietnam" - đã được đem ra làm câu chuyện hài là lãnh đạo Việt Nam ... dốt tiếng Anh. Tuy nhiên lần này người dốt là những người cười cợt khẩu hiệu này.

Đây là đường lối mới của bộ 4T lấy khẩu hiệu theo cách mà Ấn Độ đã làm từ 5 năm trước (Make in India) để đổi mới nền kinh tế từ trạng thái "thụ động" (made) sang "chủ động" (make). 

Hướng chuyển dịch nền kinh tế từ việc chỉ thực hiện lắp ráp, kiểm soát chất lượng sản phẩm cho các công ty nước ngoài để giải quyết vấn đề việc làm tiến tới việc chế tạo sản phẩm ngay tại nước bản địa đi kèm với chuyển giao công nghệ và phát triển nhân lực chất lượng cao, phát triển công nghệ trong nước sẽ mang tính phát triển bền vững và hiệu quả hơn rất nhiều.

Học tập làm giống người khác không phải điều xấu, miễn sao hướng đi đúng đắn, nên hy vọng chính phủ sẽ còn học hỏi nhiều cái hay nữa. Riêng Bộ 4T thì có vẻ như đang có một lãnh đạo rất đáng nể.