Không kể về bao la sao có thể vượt ra khỏi luỹ tre làng

khong-ke-ve-bao-la-sao-co-the-vuot-ra-khoi-luy-tre-lang

Hồi làm tập đoàn, mỗi lần brainstorm chiến lược mới, chúng tôi không bao giờ bắt đầu từ ngân sách. Chưa làm gì, mà đã lấy kẽm gai bao quanh làm cái ấp chiến lược, thì ai mà suy nghĩ, sáng tạo gì cho nổi. Nên, vòng một của kế hoạch brainstorm bao giờ cũng là blue sky scenario - tình huống bầu trời xanh. Hỏi nhau câu, nếu chúng ta sở hữu tất cả những nguồn lực muốn có, cần có, thì ta sẽ làm gì, xây chiến lược ra sao, và sáng tạo cỡ nào. 

Vòng blue sky bao giờ cũng là phần hào hứng, sáng tạo vô giới hạn và truyền cảm hứng tuyệt vời nhất. Ở đó, người ta được quyền go wild - đẩy sức tưởng tượng ra ra tận cùng giới hạn, bắn ước mơ tới tận trời xanh, và đưa ra nhiều ý tưởng thật wow. Tổ chức nào cũng cần những không gian như thế, để dung nạp và nuôi dưỡng nhiều ý tưởng mới, hay, out there - cực kỳ sáng tạo. 

Sau blue sky, chúng tôi mới kéo nhau trở về hiện thực. Vòng tiếp theo - what if - Nếu như. 

Nếu nhân lực của chúng ta chỉ đang thế này thôi và chưa thể đầu tư hơn nữa, ta sẽ chọn triển khai những ý tưởng nào? Nếu nguồn lực tài chính nhất thời có hạn, ta sẽ bắt đầu từ đâu? What if đưa ta về hiện thực triển khai giai đoạn 1. Tất cả những ý tưởng còn lại của blue sky không mất đi đâu cả. Chúng chỉ nằm đó chờ thời cơ, chờ nguồn lực, chờ đến giai đoạn tiếp theo.

Team hay hỏi tôi, đối tác nói chỉ có ngân sách vậy thôi, nên chắc chỉ làm thế thôi. Tôi dặn các bạn, không bao giờ được giới hạn khả năng làm lớn chuyện trong bất kỳ tình huống hợp tác nào. Nếu không blue sky, không truyền cảm hứng, không sáng tạo thì làm sao ta biết vẫn còn nhiều cơ hội. Làm gì cũng phải nghĩ lớn hơn, build more than you need - xây nhiều hơn cái bạn cần, là bài học ông chủ tịch tập đoàn dạy tôi. 

Khi nghĩ vượt ra khỏi giới hạn rồi, ta có khi sẽ thu hút được thêm nguồn lực. Không kể về giấc mơ làm sao ai biết giấc mơ ta bao lớn. Không kể về bao la sao có thể vượt ra khỏi luỹ tre làng. Nên, làm gì, dù chỉ là xây một dự án, một thương hiệu, một công ty, đều cần cách tiếp cận nhiều tầng như thế.

Hôm nay bạn sẽ bắt đầu một thứ gì đó mới tôi không biết, what's your blue sky scenario - tình huống bầu trời xanh của bạn là gì?