Khi nào thì cuộc đời một triết gia trở nên tồi tệ

khi-nao-thi-cuoc-doi-mot-triet-gia-tro-nen-toi-te

Nietzsche: Đời bạn tàn khi bạn theo quan điểm số đông. Kể cả quan điểm này.

Bentham: Bạn thật man rợ khi gây nỗi đau cho bất kỳ con vật nào, trừ bạn.

Camus: Không thử tự sát 1 phát, thật chẳng nghĩa lý gì.

J.P Sartre: Phản bội bản thân là phản bội vĩ đại nhất.

Schopenhauer : sinh ra là đã tệ rồi.

Như Lai: mở mồm ra là sai rồi.

Nhóm bè Trịnh Công Sơn: tin buồn từ ngày mẹ cho mang nặng kiếp người.

Freud: không muốn làm tình.

C.Jung: ngủ mãi không chịu mơ.

Kant: đi dạo sai giờ.

Hegel: trở nên dễ hiểu, hoặc không có Marx là bạn.

Marx: lúc nào cũng tệ, trừ lúc Hegel tắc tiền.

Thích Nhất Hạnh: sáng đến giờ chưa an lạc được phát nào.