Giáng sinh trên những nẻo đường châu Âu

Những chợ Giáng sinh, những gian hàng, những ông già Noel, tuyết và biết bao cảm xúc.