Đúng - Sai

Có nhiều tình huống trong cuộc sống, chúng ta căng thẳng vì thấy mình đúng, người khác sai mà sao họ không chịu hiểu. 

Ở một số tình huống khác, khi ở vai ngược lại, người khác khẳng định ta sai. Nếu ta không tin, ta ức chế. Nếu ta tin, ta trở nên yếu ớt, tự ti.

Rồi đến lúc ta sẽ thấy, đúng - sai vốn không phải điều định sẵn. Nếu mỗi người đang đứng ở một góc khác nhau, bằng nền tảng tư tưởng khác nhau, trong hoàn cảnh khác nhau, thì vốn không thể có cách nhìn chung.

Vậy, đúng - sai để làm gì? Dạo này tớ không còn bận tâm chuyện đúng - sai nữa, mà quy về việc mình thấy thoải mái, dễ chịu hay không khi làm một việc. Khi ấy, đúng - sai là với chính mình mà thôi.