Đọc sách sẽ ra tiền!

doc-sach-se-ra-tien-bq

Bill Gates - người "đọc sách bền vững".

Nhiều người hay nói với tôi "Thầy cứ nói phải đọc sách nhưng tôi thấy đọc sách có ra tiền đâu mà đọc, ăn uống, ở quan trọng hơn chứ".

Lại có những người luôn chửi tôi bảo "Ông cứ thử về VN mà sống mà làm việc xem có nói phét được không".

Có những bạn khác thì lại bảo tôi "Ông bỏ mẹ nó làm công chức đi chứ làm công chức là hư người".

Vân vân và vân vân.

Tôi chẳng giận gì họ vì chuyện đó là lô-gic rất tự nhiên ở Việt Nam.

Nhưng có điều tôi không nghĩ như họ hay làm như họ.

Chẳng hạn việc đọc sách.

Tôi thì nghĩ đọc sách sẽ ra tiền! Bạn đọc sách chưa ra tiền đơn giản là vì bạn đọc chưa đúng cách hoặc chưa đủ.

Nên nhớ thành quả không phải tự nhiên mà có. Ngộ Không thông minh như thế mà còn phải mất "bảy mùa đào" mới có thể được thầy truyền đạo.

Không phải tất cả những người giàu có đều có học vấn tốt và đọc sách nhưng nếu tìm ra những gương mặt đáng kính trọng trong số họ thì tôi chắc họ đều là những người yêu sách vở cả.

Nói thật nhé! Với tôi nếu con người không có sách vở, văn chương, học thuật hay say mê cái gì đó "phi thực tế" một chút thì tẻ ngắt. Gặp 5 phút là ngán lên tận cổ rồi.

Và điều này nữa, sự giàu có hay địa vị xã hội có được không dựa trên học vấn, tri thức và sức mạnh thuộc về con người thì thường sẽ không bền vững và đem lại hậu họa.

Đấy không phải là bài học đạo đức kiểu giáo huấn hay là lời dọa dẫm mà nó là quy luật.

Đơn giản vì tài sản càng lớn, địa vị càng lớn càng cần ở người ta khả năng chế ngự bản thân: cảm xúc, dục vọng...

Khả năng chế ngự đó phụ thuộc vào chuyện anh ta nhận thức thế nào về thế giới và cuộc đời con người.

Những cái đó sẽ đến từ cả sách vở và trải nghiệm đời sống. Thiếu một trong hai đều khó.

Vì thế, đọc sách là việc thúc đẩy tự thân giác ngộ nhưng tạo ra môi trường thúc đẩy việc đó là cần thiết.

Đó là lý do mà tôi hay tham gia các sự kiện liên quan đến việc đọc sách dù vẫn phải bươn bả kiếm miếng ăn.

Bởi vì quá trình đó là quá trình giúp tôi tự khám phá và giác ngộ chính mình.