Đề phòng bị hack, hãy tải toàn bộ dữ liệu Facebook về máy tính

de-phong-bi-hack-hay-tai-toan-bo-du-lieu-facebook-ve-may-tinh

Bạn đã tải toàn bộ dữ liệu Facebook của mình về máy tính?

Phòng trường hợp tài khoản của bạn bị Hack, bị khóa, vì nhiều lý do không thể truy cập được, thì, đương nhiên rồi, dùng Facebook cả chục năm, có quá nhiều thông tin và những thứ quý giá để chúng ta phải lưu tâm đến việc lưu trữ.

Đêm qua mình ngồi tải dữ liệu Facebook của mình trong 11 năm vừa qua, có 5GB dữ liệu, bao gồm rất nhiều ảnh và thông tin, cả những thông tin mà mình vô tình không biết đến (mà có liên quan đến mình) hay những thông tin mình đã thực sự bỏ quên. 

Có những nội dung mình chẳng bao giờ tìm thấy ở tài khoản online, nhưng tải về mới thấy, lạ!

Mọi người hãy làm việc quan trọng này ngay bây giờ nhé: 
https://fb.com/dyi > Download your information > Create file

Ngoài ra, nhìn lại mới thấy ngày xưa mình trẻ trâu thế nào :))