Cẩm nang ứng xử Tết Việt

cam-nang-ung-xu-tet-viet

1. Lương tháng con khá hông?

- Dạ cũng nhiều, ngang cô á.

- Cô mà nhiều gì.

- Nhiều chuyện.


2. Con có bồ chưa?

- Có nhiều đứa muốn nhét, như con chưa cho vô.

- Vô đâu?

- Vô duyên.


3. Con lấy chồng chưa?

- Lấy chồng rồi, nhưng mà chồng con nó làm mất rồi.

- Mất gì?

- Mất lịch sự.


4. Con có con chưa?

- Dạ có. Nhưng nó lại bị Tào.

- Tào gì cơ?

- Tào lao.


5. Lấy chồng lại chưa?

- Dạ chưa. Tại tụi con trai nó sợ con cắm.

- Cắm gì?

- Cắm sừng.