Cách phân biệt zippo thật giả

Chỉ tập chung và nhìn độ sắc nét của chữ khắc trong ruột Zippo là có thể luận ra được đâu là Zippo xịn và giả. Vỏ ruột Zippo xịn thì được dập chữ rất đều, đẹp, rõ nét, dễ nhiefn dễ đọc còn ruootij zippo giả thì ngược lại, để có thể đọc được thì phải chú ý kỹ. Bạn nên chú ý và dòng chữ thể hiện năm tháng sản xuất của Zippo thật thì mang dòng chữ “ZIPPO Made in U.S.A” còn Zippo nhái là “Made in ZIPPO USA”.