Bảo tháp trên đảo lớn nhất Việt Nam

Chúc mừng chùa Linh Quang (Phú Quý) đã được công nhận với Bảo Tháp trên đảo lớn nhất Việt Nam. Với chiều cao là 27m.