25 kỹ năng chuyên môn đắt giá nhất 2018, phần lớn liên quan đến CNTT

25-ky-nang-chuyen-mon-dat-gia-nhat-2018-phan-lon-lien-quan-den-cntt

Tóm lại không có hiểu biết về CNTT thì cũng như mù chữ trước kia ahihi.

--- 

Dựa trên dữ liệu từ hơn 500 triệu người dùng, LinkedIn đã xác định những kỹ năng chuyên môn mà các công ty đang cần nhiều nhất. Phần lớn công việc sử dụng các kỹ năng này đều có mức lương rất đáng ao ước. Đặc biệt, đại đa số các kỹ năng này đều liên quan đến công nghệ thông tin và dữ liệu. 

1. Điện toán đám mây và điện toán phân tán

Công việc liên quan: Platform Engineer ($120,000), Cloud Architect ($135,000)

2. Phân tích thống kê, khai thác dữ liệu

Công việc liên quan: Business Analyst ($72,000), Data Analyst ($62,000), Statistician ($90,200)

3. Middleware và phần mềm tích hợp

Công việc liên quan: IT Manager ($95,000), Systems Integration Engineer ($98,000)

4. Thiết kế khuôn mẫu lập trình và cấu trúc website

Công việc liên quan: Web developer ($65,000), Full Stack Web Developer ($77,000)

5. Thiết kế giao diện người dùng

Công việc liên quan: UX Designer ($85,000), Web Developer ($65,000), UI Designer ($72,000)

6. Hệ thống kiểm soát chỉnh sửa phần mềm

Công việc liên quan: Web Developer ($65,000), Software Programmer ($64,000)

7. Trình bày dữ liệu

Công việc liên quan: Graphic Designer ($45,000), Data Scientist ($113,000), Business Consultant ($83,000)

8. SEO/SEM Marketing

Công việc liên quan: Marketing Specialist ($49,000), Online Marketing Manager ($80,000), Advertising Manager ($61,200)

9. Phát triển ứng dụng mobile

Công việc liên quan: Mobile Engineer ($95,000), Mobile Application Developer ($83,800)

10. An ninh mạng và bảo mật thông tin

Công việc liên quan: Information Security Specialist ($96,000), Cyber Security Specialist ($92,500)

11. Quản trị chiến dịch Marketing

Công việc liên quan: Online Marketing Manager ($80,000), Digital Marketing Specialist ($52,000), Digital Marketing Manager ($77,000)

12. Kỹ thuật dữ liệu và quản trị cơ sở dữ liệu

Công việc liên quan: Software Engineer ($95,000), Database Developer ($85,000), Data Analyst ($62,000)

13. Quản trj hệ thống lưu trữ

Công việc liên quan: Database Administrator ($91,000), System Administrator ($68,800)

14. Kỹ thuật điện và điện tử

Công việc liên quan: Electrical Engineer ($81,000), Electronic Engineer ($88,400)

15. Thiết kế thuật toán

Công việc liên quan: Software Engineer ($95,000), Lead Software Engineer ($120,000), Lead Developer ($109,000)

16. Perl/Python/Ruby

Công việc liên quan: Software Engineer ($95,000), Data Scientist ($113,000)

17. Các ngôn ngữ Shell Script

Công việc liên quan: Linux System Administrator ($75,000), System Engineer ($90,000), Java Developer ($80,000)

18. Hệ thống Mac, Linux and Unix

Công việc liên quan: System Administrator ($68,800), Linux System Administrator ($75,000)

19. Lập trình Java

Công việc liên quan: Java Developer ($80,000), Web Developer ($65,000)

20. Business Intelligence

Công việc liên quan: Business Intelligence Analyst ($73,100), Forecast Analyst ($64,000)

21. Đảm bảo chất lượng phần mềm (QA) và thử nghiệm người dùng

Công việc liên quan: User Experience Engineer ($85,000), Software Test Engineer ($80,000), Quality Assurance Engineer ($77,000)

22. Công nghệ ảo hóa (virtualization)

Công việc liên quan: Network Engineer ($82,000), Network Administrator ($65,000)

23. Dịch vụ ô tô, phụ tùng và thiết kế

Công việc liên quan: Vehicle Engineer ($96,500), Industrial Designer ($63,600)

24. Kinh tế học

Công việc liên quan: Business Development Manager ($99,000), Auditor ($56,000), Research Analyst ($56,400)

25. Quản lý dữ liệu và phần mềm

Công việc liên quan: Database Specialist ($53,000), Database Administrator ($91,000)

---

Nguồn: LinkedIn Learning.

https://mvvcoaching.edu.vn/tin-tuc/day-la-25-ky-nang-chuyen-mon-gia-tri-nhat-2018-17-trong-do-lien-quan-den-cong-nghe-thong-tin/